HebraiskTro.no


ISAAC NEWTON SÅ ISRAEL GJENREIST - I BIBELEN


Av Roy Otto Dyrli
I 1733 utkom boka ‘Observations on Daniel and The Apocalypse of St. John’. Newton hadde da vært død i 6 år. Det er ikke uten grunn at boka ikke kom ut mens han levde. 1600-tallets England manglet både religiøs og politisk frihet, og som prest i den anglikanske kirken kunne han rett og slett ikke skrive noe som stred mot kirkens lære.


Men la oss nå komme til saken, hva skrev han om Israel?


I slutten av hans kapittel om Daniel 9 kommer følgende tanker: “Daniels profetier når verdens ende; og det er knappe en profeti i Det gamle testamente om Kristus, som ikke også på et eller annet måte forholder seg til hans andre komme….


Israelittene, i de gamle profetenes dager, da de ti stammene ble ledet i fangenskap, forventet en dobbel avkastning; ved den første at jødene skulle bygge et nytt tempel, dårligere enn Salomos, inntil tiden for epoken skulle bli oppfylt. Deretter skulle de vende tilbake fra alle steder av deres fangenskap og bygge opp igjen Jerusalem og og et nytt tempel, (Tobit 14: 4, 5, 6,) (Tobit 13:16, 17, 18. Jesaja 54:11,12.) ….


Nå, mens en retur fra fangenskapet var forventningen for Israel, selv før Daniels tid, vet jeg ikke hvorfor Daniel skulle utelate det i sin profeti. Den delen av profetien som derfor ennå ikke er oppfylt, skal jeg ikke forsøke en bestemt tolkning av, ……


Dette kan kanskje ikke gjennomføres av jødene selv, men fra et annet rike vennlige til dem, og som forut for Israels retur fra fangenskap, gir anledning til det.


Legg merke til at denne gjenoppbyggingen av Jerusalem og Judas runier, samt returen fra fangenskap, er profetert i Micah 7:11. Amos 9:11, 14. Esekiel 36:33, 35, 36, 38. Jesaja 54: 3, 11, 12. 55:12. 61: 4. 65:18, 21., 22. og Tobit 14: 5.


Messias komme og hans rike er beskrevet i Daniel 7, Joh Åp 19, Apg 1, Matt 24, Joel 3, Esekiel 36, 37. Jesaja 60, 62. 63, 65. og 66, og mange andre steder i Skriften . Måten dette vil skje på, vet jeg ikke. Her får tiden være tolk.


Så langt Newton. I dag blir Newtons religiøse tanker oversett eller latterligjort. Ingen vil offentlig ta ham på alvor på dette feltet. At en av verdens største vitenskapsmenn var Bibel-troende, blir ofte bortforklart av ‘mere rasjonelle’ individer som setter Darwin høyest.


Newton baserte sin tro på skrifter som var fra 1500 til 3500 år gamle da han skrev ned sine tanker. Det skulle gå ennå 250 år før historien gav ham og Bibelen rett. Men våren 1917, for nøyaktig 100 år siden, begynte man i London å legge planer for å angripe det Ottomanske riket fra Egypt. Resten er som de sier, historie…..Illustrasjonene:

  1. 1.Sir Isaac Newton, 1642-1727.

  2. 2.Feltmarskalk Edmund Henry Hynman Allenby, First Viscount Allenby GCB, GCMG, GCVO (23 april 1861 - 14 mai 1936). Allenby var en engelsk soldat og britisk Imperial guvernør. Han kjempet i boerkrigen og også i første verdenskrig, der han ledet det britiske imperiets egyptiske Expeditionary Force (EEF) igjennom Sinai og Palestina-kampanjen. Han erobret Palestina igjennom å ta Beersheba, Jaffa, og Jerusalem fra oktober til desember 1917. Hans styrker okkuperte Jordandalen i løpet av sommeren 1918, og tok deretter det nordlige Palestina ved å slå tyrkerne i slaget ved Megiddo. Han tvang dermed den fjerde og syvende tyrkiske arme til å trekke seg tilbake til Damaskus.

  3. 3.Gen Allenby går inn i Jerusalem i desember 1917 og oppfylte dermed Sir Isaac Newtons 250 år gamle forventning om at ‘en vennlig nasjon’ ville hjelpe jødene til sin rett.


Sir Isaac Newton (1642 – 1727) er for de fleste av oss kjent som mannen med eplet, gravitasjonsteorien og Calkulus, kort sagt kanskje verdens fremste vitenskapsmann på sitt telt i det 17. århundret.


Det som er mindre kjent er hans forskning på Bibelen og andre gamle hebraiske skrifter. Som presteutdannet var Newton i stand til å lese både gresk, latin og hebraisk, noe som gjorde ham kvalifisert også for denne oppgaven. Men hva har dette med dagens Israel å gjøre? Vel, la oss se hva han faktisk skrev.