HebraiskTro.no


GUDS NÆRVÆR I TVILSOM FORKLARING


Av Kris Guleng













Jeg applauderer en kritisk tilnærming til Johnsons teori og praksis. Etter min kjennskap til hans menighet, har jeg inntrykk av at han går et godt stykke utenfor det jeg kjenner fra norske pinsemenigheter. Jeg ville ikke kalt Johnson for pinsevenn. Han ligger mer i landskapet til herlighets- og tros-bevegelsen, tror jeg.


Jeg synes det er høyst bekymringsfullt at han deler inn Den Hellige Ånds ‘nærvær’ i disse nevnte nivåene. Hvilke rettledende skriftpassasjer bygger han dette på? Bokens tittel ‘Gi rom for Guds nærvær’ indikerer at Guds nærvær avhenger av meg som menneske og enkeltindivid, eller av menigheten som gruppe. Men hva sier Skriften? Svaret er meget enkelt bare man åpner Boka.


Salme 139:1-18:


"Herre, du ransaker meg og kjenner meg.

2 Om jeg sitter eller står, så vet du det,

langt bortefra merker du mine tanker.

3 Om jeg går eller ligger, ser du det,

du kjenner alle mine veier.


4 Ja, før jeg har et ord på tungen,

vet du det, Herre, fullt og helt.

5 Bakfra og forfra omgir du meg,

du har lagt din hånd på meg.


6 Det er for underfullt til å skjønne,

det er så høyt at jeg ikke kan fatte det.

7 Hvor skal jeg gå bort fra din Ånd,

hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn?


8 Farer jeg opp til himmelen, er du der,

rer jeg leie i dødsriket, er du der.

9 Tar jeg morgenrødens vinger på

og slår meg ned der havet ender,

10 så fører du meg også der,

din høyre hånd, den holder meg fast.


11 Og sier jeg: «La mørket dekke meg

og lyset omkring meg bli til natt»,

12 så er ikke mørket mørkt for deg,

og natten er lys som dagen,

ja, mørket er som lyset.


Jeg kan ikke med min beste vilje se ut fra denne passasjen, at det på noen som helst måte skulle være ‘nødvendig’ for meg som individ å ‘gi noe spesielt rom for Guds nærvær’... Han er nær. Punktum. Og han er det hele tiden. Det er faktisk umulig å ‘flykte fra Hans Ånd’!


Og denne allestedsnærværende Gud, gir Johnson riktignok plass til, men han legger på noen ekstra ‘nivåer’ av nærvær som vi som mennesker angivelig skal ‘forvalte rett’ slik at overnaturlige manifestasjoner finner sted. Dette er en tilnærming til Gud og den overnaturlige dimensjon som jeg finner så betenkelig at det gjør meg skuggeredd for hva som pumpes ut av forkynnelse til mennesker som kanskje ikke vektlegger å sjekke validiteten av teologien i Skriften. Det er meget skremmende.


Alle disse andre nivåene ender opp som ubibelske byrder på mennesker som på ingen måte er ment å ‘sørge for nok overnaturlige manifestasjoner’ til at vi angivelig kan sammenligne vår kristne oppførsel med bibelens apostler og deres overnaturlige hendelser. Det er da ikke vi mennesker som skal avstedkomme miraklene! Det er ene og alene Gud. Og han gjør det når og hvordan Han vil. Vi kan ikke manipulere Gud til å gjøre vår vilje. Vi kan lytte til Ham og gjøre Hans vilje, slik Han leder oss til.


Da Jeshua lærte oss å be ‘Komme ditt rike’, så henspeiler ikke dette på herlighetsteologiens åndsmanifestasjoner. Det henspeiler på det kongedømme som kong Messias skal etablere på denne jorden etter hans andre komme til denne verden. Etter hans domsoppgjør med det onde, og etter at han har innledet de tusen år med fred på jorden. Det er dette ‘riket’ det snakkes om.


Det som svært ofte ser ut til å skje når det handler om åndsmanifestasjoner i trosbevegelsen, det er ofte påkallelse av helt andre krefter enn Den Hellige Ånd. Jeg har enda til gode å se en eneste tale eller et møte der herlighetsteologene som får publikum til å ‘falle i ånden’, at disse menneskene opplever Ånden som veileder til ‘synd, rettferdighet og dom’, slik Jeshua sier i Joh. 16:8.


Bill Johnson har hatt en ‘herlighetssky’ oppunder taket i sitt møtelokale, (videoen ligger på youtube, det er bare å lete den opp), som forsamlingen strekker seg mot, roper til og jubler over å se. Denne manifestasjonen har etter mitt skjønn ingenting å gjøre med Bibelens Hellige Ånd. Dette er en av mange ulike åndsmanifestasjoner som stammer fra han som er ‘hersker i luftens rike’ (Ef. 2:2 og 6:10-12), og de fleste burde vite hvem det er.


Gullstøv som strømmer ned fra taket og legger seg i svette ansikter i salen, også i fjeset på Johnson, handler ikke om ‘Ruach Ha Kodesh’, hebraisk for Den Hellige Ånd. Gulltenner som plutselig dukker opp i munnen på personer i salen. Hva er dette for noe? Kan noen finne et eneste skriftsted som demmer opp og forklarer hva dette handler om og hvorfor den mektige Hellige Guds Ånd som "overbeviser om synd, rettferdighet og dom" skulle synes det var noe poeng å manifestere seg på slike hensiktsløse måter?


Ikke bli bedratt. Spekulasjon i åndsmanifestasjoner har ingenting å gjøre med Bibelens og Jeshuas virkelige Hellige Ånd å gjøre i det hele tatt. Det finnes nemlig en hel hær av ånder som elsker å manifestere seg både gjennom gulltenner, gullstøv, røykskyer, englesang, roseduftende olje, finslipte diamanter og edelstener.... Vi finner ingenting av dette i Bibelen. Derfor vil jeg heller ikke prøve å få det til å passe inn der det definitivt ikke hører hjemme.

13 For du har skapt mitt indre,

du har vevd meg i mors liv.

14 Jeg takker deg fordi jeg er skapt

på skremmende, underfull vis.

Underfulle er dine verk,

det vet jeg så vel.


15 Mine ben var ikke skjult for deg

da jeg ble skapt i lønndom

og ble formet i jordens dyp.

16 Du så meg den gang jeg var et foster,

i din bok ble alt skrevet opp;

mine dager ble dannet

før en eneste av dem var kommet.


17 Gud, hvor høye dine tanker er,

hvor veldig summen av dem!

18 Vil jeg telle dem, er de talløse som sand,

blir jeg ferdig med det, er jeg ennå hos deg."

Denne artikkelen er en reaksjon på en artikkel i Dagen 21.5.2015. om en bok om Guds nærvær i diverse definerte nivåer, skrevet av Bill Johnson, pastor i menigheten Bethel, Redding, USA.


Les artikkelen her:

Bill Johnson og Guds nærvær - Dagen.no