HebraiskTro.no


ER EVANGELIETS TID SNART OVER?


Av Brian Hennessy, Israel Today, oversatt av avisen DagenVi vet at Gud har fastsatt tider for å oppnå sine hensikter, for Bibelen forteller oss ‘er det en fastsatt tid for alt’ (Fork. 3: 1). Vi så det med Israels 40 år i ørkenen, i deres 70-års fangenskap i Babylon, og mer nylig med hennes tilbakekomst til landet etter en 2000 år i eksil. Når hans hensikter er oppnådd og leksen lært, går han videre til neste fase av hans plan for å løse ut, ikke bare Israel, men hele verden.


Så hva er ‘Evangeliets tidsalder’, og hva som skjer når det ender? Med ‘Evangeliets Age’ mener jeg at tidsperioden Yeshua snakket om da han etter sin oppstandelse ble spurt av hans jødiske disipler om han nå var å gjenopprette riket for Israel? Han svarte at bare Faderen visste sikkert når det ville skje. I mellomtiden hadde de arbeid å gjøre. Men det kunne ikke begynne før de hadde mottatt kraften i Den Hellige Ånd. Da skulle de gå ut og "være mine vitner i Jerusalem og i hele Judea og Samaria, og til jordens ender" (Apg 1: 8).


Med andre ord, resten av verden skulle høre den gode nyheten at Gud hadde gitt sin sønn som et offer for å sone for våre synder, og at nå ville alle bli tilgitt. På dette punktet var disiplene var uten aning om at hagoyiim, folkene, skulle bli det viktigste målet for evangeliet. Eller at mange generasjoner vil måtte komme og gå før jobben var gjort og Guds rike (den messianske rike Israel) kunne vises.


Vel, det var da og dette er nå. Og min åndelige vekkerklokken durer, og forteller meg at jeg må våkne opp og gjør deg klar - det er Guds stille tid for å nå Sion. (Sal 102: 14.).


For det første, merke veien Evangeliet ville reise i henhold til Yeshua. Det begynte i Jerusalem. Tre tusen jøder ble frelst etter Peters første preken på pinsedagen (Apg 2:41). Men den vekkelsen ville bli kortvarig. Flertallet av det jødiske Israel, ledet av en rasende Saul, ville avvise det heftig, og tvinger disiplene til å ta budskapet nordover. Til Samaria (Apg 8: 5), Damaskus (Apg 9: 19,20), Fønikia, Kypros og Antiokia (Apg 11:19), så til Hellas og Roma og til slutt til hver nasjon på jorden. Og for å være sikker på at det ikke ville være noen vei tilbake til Jerusalem, sendte Gud inn Rom for å smelle igjen døra bak dem.


Men nå har døren blitt gjenåpnet i vår tid. Bare se hva som skjer i verden. De vestlige nasjonene i Europa og Amerika, der evangeliet blomstret mest og deretter ble sendt ut til andre nasjoner, har i stor grad forlatt sitt ‘kristne’ verdensbilde. Faktisk omfavner de prinsippene for ateistisk humanisme mer og mer for hver dag. Derfor har alle slags onder brutt ut i våre samfunn. Kristne (og jøder) begynner å føle seg som outsidere i sine egne land. Våre kirker har også bukket under for verdslige verdier og i stor grad forlatt Bibelens lære. Ikke rart at så mange har blitt mausoleer, rockekonsertsaler eller feel-good kaffehus. Eller moskeer. På steder hvor Guds bibelske sannheter tidligere ble forkynt blir de ikke lenger hørt.


Samtidig, se hvor evangeliet blomstrer. Blant de muslimske landene som omgir Israel. Titusener blir motivert til å finne denne Jesus de møter overnaturlig i drømmer og visjoner. De blir deretter ført til troende til å høre evangeliet for første gang, og blir frelst. Med andre ord er evangeliet, som gikk ut som en tsunami å krasje på fjerne kyster, nå på vei tilbake fra hvor det kom fra. Det er på vei tilbake til Jerusalem.


Er ikke det hva Paulus profeterte skulle skje i de siste dager? Etter å beskrive hvordan den ville, utkultiverte hedenske olivengrenen ble podet inn i oliventreet Israel gjennom evangeliet, sa han dette: "25 Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv: En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall. 26 På denne måten skal hele Israel bli frelst," (Rom. 11: 25,26).


Paulus sitt ‘inntil’ er et tidsord. Det innebærer begynnelsen på noe, men også slutten på noe. Det betyr jødene som hadde vært bevisst forherdet av Gud for evangeliet i århundrer, endelig vil bli gitt ører å høre det. Og at alle hedninger som hadde blitt høstet inn av evangeliet, ville få ‘komme inn’ i landet for å bli med sine jødiske brødre som Guds Israel. Slik vil hele Israel bli frelst! Både Jesaja og Jeremia profetert om denne kommende Exodus, den 2. utvandringen av Guds folk fra alle nasjoner (Jesaja 11: 1-16 og Jer. 23: 5-8).


Underforstått, selvfølgelig, er at når alle de som hadde mottatt evangeliet forlater sine tidligere hjemland, vil den evangeliske døren smelle igjen bak dem. Og lyset vil gå ut i disse landene. "Og mørke skal dekke jorden, og dypt mørke folkene." (Jes 60: 2.).


Det ser ut til at tiden renner ut for nasjonene.Note:

Brian Hennessy er forfatter av ‘Valley of the Steeples’.

Bildene er hentet fra messianske menigher i Israel.