HebraiskTro.no


ET GJENOPPBYGGET JERUSALEM


Av Roy Otto Dyrli
"Se, derfor skal dager komme, sier Herren, da det ikke mere skal sies: Så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra Egyptens land, men:


Så sant Herren lever, som førte Israels barn opp fra landet i nord og fra alle de land som han hadde drevet dem bort til.


Og jeg vil føre dem tilbake til deres land, det som jeg gav deres fedre.


Til deg skal hedningefolk komme fra jordens ender og si: Bare løgn fikk våre fedre i arv, falske guder, og det var ingen iblant dem som kunde hjelpe."


Det skulle gå nesten 2500 år før Herrens ord igjennom Jeremias ble oppfylt. 100 år har gått siden den gang, og mange av oss tror det fortsatt ikke, det gjelder faktisk både ‘jøde og greker’.


‘Dette er en tilfeldighet’, er et av argumentene som kommer.

‘Men jødene selv tror jo ikke på dette’, er en annen innvending.


Som pokerspiller tror jeg på tilfeldigheter, det umulige skjer 3 ganger hver kveld ved pokerbordet. Hvis vi hadde en av disse profetiene, ville jeg derfor ha være enig i tilfeldighetsmodellen.


Men det er over 50 som har blitt oppfylt etter 1860, og det er et forsiktig anslag. Ovenfor har vi to utsagn som begge er oppfylt etter 2600 år.


Hvor sannsynlig er det at dette tilfeldig skulle skje?
 

Jeg kom til å dvele ved noen ord som ble skrevet ned for nesten på dagen

2 600 år siden. Profeten Jeremias, eller Yeremiahu, som han egentlig het, fikk ikke mye forståelse blant sine egne. Han satt lenge fengslet fordi han talte de politiske makthaverne midt imot.


Da Jerusalem ble ødelagt i 586 f kr, valgte han å dra i landflyktighet til Egypt. Baruk, skriveren hans, skrev ned alt han sa, og vi kan lese noe av dette i det 16. kapittelet: